Zanim przeczytasz, czym jest coaching, zastanów się przez chwilę, czego chcesz od życia i o czym marzysz.

Czy realizujesz i osiągasz to, czego pragniesz, czy może na myśleniu się kończy?

A gdybym tak pomogła Ci osiągnąć cele, do których dążysz, zyskać więcej szczęścia i satysfakcji z życia - czy nie warto spróbować?

Coaching jest profesjonalną relacją partnerską opartą na zaufaniu i zaangażowaniu dwóch stron (klient – coach), podczas której coach wspiera, motywuje oraz inspiruje swojego klienta. Coaching polega na najlepszym wykorzystaniu drzemiącego już w kliencie potencjału do osiągnięcia celu oraz zamierzonego rezultatu. Nie jest to doradztwo, szkolenie ani terapia. Coach, dzięki znajomości odpowiednich narzędzi, aktywnemu słuchaniu oraz poprzez odpowiednie zadawanie pytań, pomaga klientowi w odkrywaniu rozwiązań, dążenia do celu, jak również sięgania po własne zasoby.

Metoda ta pomaga w pogłębianiu swojej świadomości, odkrywaniu wartości, jakimi kierujemy się w życiu. Większa samoświadomość wpływa na pewność siebie, a ta z kolei przekłada się na inne aspekty naszego życia.

Coaching zakłada, że każdy z nas ma w sobie niezbędne zasoby potrzebne do osiągania celów, realizacji swoich sukcesów, polepszania jakości życia. To Ty jesteś ekspertem w swoim życiu i najlepiej wiesz, czego pragniesz i w jak sposób to osiągnąć, a ja jako coach w odpowiedni sposób pomogę Ci po to sięgnąć…

Proces coachingowy to seria spotkań/sesji, które odbywają się, co tydzień lub, co dwa tygodnie, w zależności od ustaleń i Twoich potrzeb.

Każda sesja coachingowa to indywidualne spotkanie i rozmowa, w której główną rolę pełnisz Ty.

Odpowiednio postawione przeze mnie – Twojego coacha – pytania pozwolą Ci odkryć w sobie talenty i możliwości oraz określić cele. Jako coach będę Cię wspierać oraz motywować do działania. To, o czym będziemy rozmawiać zależy tylko od Ciebie. Pierwsza sesja jest na ogół sesją wstępną, na której zawiązujemy partnerstwo, ustalamy kontrakt (ilość sesji, cel lub cele, częstotliwość i rodzaj spotkań), omawiamy obszary do pracy oraz Twoje oczekiwania. Jest to spotkanie, na którym dowiadujesz się, czym jest coaching, na czym polega proces oraz relacja klient-coach, jak również, czego możesz się spodziewać po takich spotkaniach.

Każda sesja trwa ok. 30-60 minut. Sesje mogą odbywać się zarówno podczas osobistych spotkań jak i telefonicznie.

Co zyskasz? Dzięki sesji, możesz:

  • określić swoje wartości, wizję życiową, to, czego naprawdę pragniesz i do czego chcesz dążyć,
  • doprecyzować swoje krótko i długoterminowe cele,
  • zastanowić się i przyjrzeć różnym sferom swojego życia, np.: rodzina, praca, zdrowie, czas wolny,
  • spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy,
  • pracować nad swoimi słabościami oraz ograniczeniami,
  • skonfrontować się ze swoimi emocjami,
  • wygenerować plan i kroki działania, aby w jak najlepszy sposób osiągnąć swoje cele,
  • udoskonalić swoje życie i żyć jego pełnią,
  • otworzyć się na zupełnie nowe możliwości.